اجرای گروه سرود خیابانی در سی‌سخت به مناسبت روز قدس

گروه سرود دانش‌آموزی با عنوان طرح برف و آفتاب در سطح شهر سی سخت به اجرای سرود پرداخت.