تاریخ خبر: ١٣٩٩/٠٤/٠٨

آخرین نفس‌های تمدّن منهای خدا

با پیروزی انقلاب اسلامی که به سان هر رویداد اجتماعی دیگری حرف‌های نو برای گفتن داشت، زنگ پایان این تمدّن منهای خدا با صدای بلندتری نواختن گرفت. متن کامل

تاریخ خبر: ١٣٩٩/٠٤/٠٧

صداقتی که شهادت را برای «بهشتی» رقم زد

شهید آیت الله سید محمد حسینی بهشتی (ره) از جمله شهدای شاخصی بود که به واسطه صداقت خود در تبیین و تقید به مبانی انقلاب اسلامی دشمنان را به این نتیجه رساند که ترور شخصیت از پس این ابرمرد برنیامده و راهی جز به شهادت رساندن وی نمانده است. متن کامل

تاریخ خبر: ١٣٩٩/٠٤/٠٤

یادداشتی در خصوص اهمیت و چرایی نامگذاری حقوق بشر آمریکایی

در یک نگاه مختصر و اجمالی به ماهیت حقوق بشر آمریکایی می‌توان تفسیر دوگانه وغیرانسانی آن را به وضوح مشاهده کرد. متن کامل

تاریخ خبر: ١٣٩٩/٠٤/٠٤

آزادی فقط در محدوده «نه شرقی نه غربی» پذیرفتنی است

جامعه اسلامی نه همچون جامعه دربسته مارکسیسم است و نه مانند جامعه لیبرال غربی است که بازار مکاره و بی‌ضابطه آراء و افکار باشد، بلکه در زمینه آزادی نه شرقی است نه غربی. متن کامل

تاریخ خبر: ١٣٩٩/٠٤/٠٣

انقلابی بودن ثمره آزادی‌خواهی انسان است

در بیان و اندیشه شهید بهشتی انسان ذاتا آزاد است و نباید تحت جبر هیچ طاغوتی قرار گیرد، او باید علیه هر حاکمیتی که آزادی‌اش را سلب می‌کند، بایستد. انقلاب اسلامی نیز ثمره آزادی‌خواهی انسان است و قوانینی که در نظام اسلامی تعیین می‌شود نه برای محدودیت آزادی انسان که در برای جهت‌دهی به آزادی او است. متن کامل


2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>