شعارهای تجمع مردمی در محکومیت اهانت به ساحت مقدس قرآن مجید و پیامبر اکرم

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شعارهای تجمع مردمی در محکومیت اهانت به ساحت مقدس قرآن مجید و پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله وسلم) را اعلام کرد .

شعارهای تجمع مردمی در محکومیت اهانت به ساحت مقدس قرآن مجید و پیامبر اکرم

 شعارهای تجمع مردمی در محکومیت اهانت به ساحت مقدس قرآن مجید و پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام شد.


خروج