تاریخ خبر: ١٣٩٨/٠٦/٠٣
فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد:

جمهوری اسلامی استکبار و ایادی آنها را در خلیج فارس تحقیر کرد

خرمدل ضمن تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در ابعاد مختلف عامل تحقیر آمریکا، ایادی استکبار و جیره خواران آنها درحوزه خلیج فارس شده، گفت: برادران شما و در مجموع نیروهای مسلح در عرصه های مختلف نظامی و امنیتی، آمریکا و جهان غرب را تحقیر کردند. متن کامل