1399/11/05

رمز پیروزی انقلاب اسلامی از منظر امام خمینی (ره)/ قدرت ایمان در برابر قدرت شیطان

معمار کبیر انقلاب اسلامی در خصوص پیروزی انقلاب اسلامی خطاب به ملت فرمودند: این قدرت خدا بود، این چیزی بود که خدا به شما عنایت کرد و باید این عنایت خدا را حفظ کنید. حفظ این عنایت خدا که منشاء همه پیروزی‌هاست به این است که قدم‌های دیگری هم بردارید و همه با هم پشتیبانی کنیم.

رمز پیروزی انقلاب اسلامی از منظر امام خمینی (ره)/ قدرت ایمان در برابر قدرت شیطان

یکی از مهم‌ترین و برجسته‌ترین ویژگی‌های انقلاب اسلامی کشورمان، «معنویت‌گرایی» مردم بود؛ در حقیقت امام خمینی با الگوگیری از آموزه های اسلام و توسل و تمسک به راه و روش پیامبران الهی با دست خـالی و بـدون کمک و وابستگی به کشوری، توانست معادلات و فرضیات مـعـمـول سیاسی جهان درهم بکوبد و تـحولی عظیم و انقلابی شگرف در جهان پدیدار کند.

با توجه به فرا رسیدن ایام الله فجر در ادامه به بخشی از بیانات امام خمینی رهبر کبیر انقلاب اسلامی در خصوص رمز و راز پیروزی بر حکومت طاغوت پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانیم.

ایمان رمز پیروزی

رمز پیروزی ایمان بود. آن وحدت كلمه را، ایمان آورد. ایمان، وحدت كلمه آورد كه سرتاسر این مملكت همه باهم، همه با هم فریاد زدند و یک مطلب را خواستند. اجتماع كردند از مركز تا هر جا شعاع مملكت است رفت صدا و فریاد زدند جمهوری اسلامی؛ شهادت را برای خودشان فوز دانستند. آنهایی كه فرار می‌كردند از همه چیز، حمله كردند بر تانک‌ها و توپ‌ها، غلبه كردند بر لشكر شیطان، بر طاغوت. این رمز را حفظ كنید، این نهضت را حفظ كنید، این وحدت كلمه را حفظ كنید.

این ایمان راسخ كه در این ملت شكوفا شد، این تبدلی كه پیدا شد و تحولی كه در نفوس مسلمین اینجا پیدا شد، رمز پیروزی بود.

وحدت كلمه و هم پیوستگی

ما همه برادر هستیم و همه با هم باید باشیم. رمز پیروزی ما همین وحدت كلمه و هم پیوستگی ما به هم بود. رمز پیروزی ما توجه به خدای تبارک و تعالی و پاسداری اسلام بود. این رمز را حفظ كنید، این وحدت را حفظ كنید، این همبستگی را حفظ كنید.

رمز پیروزی انقلاب اسلامی از منظر امام خمینی

اتكای به اسلام و عشق به شهادت

مردم برای اسلام خون می دهند، نه برای سیاست، برای سیاست اسلامی. ملت ما به واسطه اتكاء به اسلام این نهضت را پیش برد. ملت ما عاشق شهادت بود با عشق به شهادت پیش رفت این نهضت، اگر چنانچه این عشق و علاقه نبود هرگز ما در مقابل آنهمه قدرت پیروز نمی شدیم. پیروزی ما دنبال این بود كه همه اسلامی بودید همه توجه به دیانت داشتید.

نترسیدن از مرگ

رمز پیروزی ملت ما همین بود كه دیگر نمی‌ترسیدند از اینكه بروند توی خیابان بكشندشان، می‌رفتند، خیلی هم كشته می‌شدند، بالاخره هم با همین فریادها و دادها والله اكبرها پیروز شدند.

اتكا به خدا و معنوی بودن نهضت

رمز پیروزی امروز ما این است كه اتكاء به خدای تبارک و تعالی داشتیم. رمز پیروزی ما این است كه جنبه فقط سیاسی نبود، فقط برای نفت و امثال اینها نبود، جنبه، جنبه معنوی بود، اسلامی بود، جوانان ما آرزوی شهادت می‌كردند، جوانان ما شهادت را استقبال می‌كردند همانطور كه در صدر اسلام سربازهای اسلام شهادت را استقبال می‌كردند. سربازان ما از شهادت باک ندارند برای اینكه مردن را یک چیز فنا شدن نمی‌دانند. سربازان ما شهادت را سعادت می‌دانند و برای این سعادت كوشش می‌كنند. رمز پیروزی، اتكاء به قرآن و این شیوه شیعه مقدس كه شهادت را استقبال می‌كردند، بوده، خوف در دل آنها نبود، در عین حال كه تانک‌ها و مسلسل‌ها به روی آنها آتش می‌گشود آنها استقبال می‌كردند، خوف نداشتند. مشت بر تانک غلبه كرد، مشت بر مسلسل غلبه كرد، مشت بر ابرقدرتها غلبه كرد. این رمز را حفظ كنید، این رمز پیروزی را تاحفظ كنید پیروز هستید.

رمز پیروزی انقلاب اسلامی از منظر امام خمینی

ملت ما تا با خداست پیروز است. ملت ما تا پناهگاه او اسلام است پیروز است. پرچم قرآن تا برفراز سر ملت ماست پیروز است. این رمز را حفظ كنید، توجه داشته باشید كه نهضت سابق نهضت‌هایی بود كه یا سیاسی بود یا نیمه اسلامی. نهضت امروز تمام اسلامی است، نهضت امروز برای خداست، همه فریاد می‌زنند اسلام، همه فریاد می‌زنند جمهوری اسلام این رمز است كه ما را پیروز كرد و شما هم این رمز را حفظ كنید.

عنایت خدا و قدرت معنوی

اسلام بود كه شما را راه انداخت و به شما همچو قدرتی داد كه در مقابل این قدرت‌های شیطانی بزرگ ایستادید و نترسیدید، این غیرتی بود كه خدا به شما داد و الاما كه بندگان ضعیفی هستیم و چیزی نداریم ...

این قدرت خدا بود، این چیزی بود كه خدا به شما عنایت كرد و باید این عنایت خدا را حفظ كنید. حفظ این عنایت خدا كه منشاء همه پیروزی‌هاست به این است كه قدم‌های دیگری هم بردارید، همه با هم پشتیبانی كنیم، همانطوری كه در اول، این نهضت با ایمان پیش رفت و اجتماع همه شما به واسطه ایمانی كه در دلتان بود سبب شد كه یک همچو قدرت شیطانی را درهم كوبیدید.

تحول روحی - معنوی

و آن تحولی كه در حال نهضت، در آن وقتی كه مشغول به انقلاب بودند و مشغول به اقدام بودند، یک تحول روحی پیدا شده بود از برای همه قشرها كه آن تحول خیلی اهمیت داشت و به نظر من آن تحول روحی كه برای ملت حاصل شد از آن تحولی كه ایجاد كردند و رژیم را بیرون كردند، آن اهمیتش بیشتر است برای اینكه آن یک تحول معنوی بود، مردم همه نسبت به هم محبت می‌كردند. از قراری كه به من كرارا اطلاع داده اند اینكه وقتی كه آن اشخاص می‌آمدند توی خیابان تظاهر می‌كردند، یک حس تعاونی در مردم پیدا شده بود كه این حسن تعاون مورد نظر خدا بود و خدای تبارک و تعالی به این ملت مرحمت فرمود كه یک ملتی كه دست خالی بود، بر یک قدرتی كه همه چیز داشت غلبه كرد. این نبود الا اینكه این ملت یک روح تعاون پیدا كرده بود، یک ایمان پیدا كرده بود. این ایمان بود كه شما را پیروز كرد.

رمز پیروزی انقلاب اسلامی از منظر امام خمینی

پیروزی مرهون تحول روحی در مردم

مسلما مادامی كه نیت ما خالص است و برای خداست، خدای تبارک و تعالی با ماست و پیروز خواهیم شد، چنانچه در این راه قدرت بزرگی كه در مقابل مابود و پشتیبان او تمام قدرت‌ها اعم از ابرقدرتها و غیره بودند لكن چون حسن نیت بود و مردم متحول شده بودند به آن مردمی كه در صدر اسلام بود؛ از این جهت این پیروزی ما مرهون همچو تحول روحی است كه در مردم پیدا شد و الا ما كه نه اسلحه داشتیم و نه نظام بود در كار و نه یك كارهایی داشتیم كه مطابق اصول جنگی و اینها باشد، فقط چیزی كه بود ایمان در مردم بود و بحمدالله وحدت كلمه و من می‌خواهم ازخدای تبارک و تعالی كه این وحدت كلمه محفوظ بماند وانشاء الله تمام مشكلاتمان حل شود.

غلبه قوت ایمان بر جنود شیطانی

آن قوت روح و قوت ایمان بود كه شما را غلبه داد بر جنود شیطانی و بر طاغوت و باید آن قوت ایمان و قوت باطنی، شما را غلبه بدهد بر جنود شیطانی كه در باطن انسان، انسان را می خواهد اغوا كند.

قدرت ایمان در برابر قدرت شیطان

شما دیدید كه یک ملتی كه عددش كم و هیچ اسلحه نداشت و هیچ ابزار جنگی نداشت و هیچ نظامیگری نداشت ابزار ایمان داشت و با ابزار ایمان غلبه كرد بر یک قدرت شیطانی كه همه قدرت‌ها دنبال او بودند، نه همان ابر قدرت‌ها، همه قدرت‌ها دنبال او بودند این قدرت ایمان بود كه یک مشت مردم را كه هیچ نداشتند غلبه داد، این همان قدرتی بود كه در صدر اسلام با یک ابزار كم و یك عدد كم غلبه كردند بر روم با آن بساط بر امپراطوری ایران با آنهمه ابزار و با آن چیز، آنها تهی بودند از ایمان و اینها دست پر بودند در ایمان، غلبه كردند.

رمز پیروزی انقلاب اسلامی از منظر امام خمینی

اراده خدا و پیوستن همه گروه‌ها به ملت

شما ملاحظه كردید كه در این انقلاب، شما همه قلوبتان برگشت به طرف ملت واین را خدای تبارک وتعالی این قلب‌ها را برگرداند والا یک ارتشی كه در طرف دیگری بود، باید به حسب آن وضعی كه ارتش دارد، باید بر خلاف مسیر مقابل خودش باشد، لكن شما ملاحظه كردید كه دل‌هایتان برگشت به این طرف و اسباب این شد كه گروه‌های مختلف پیوستند به ملت و با ملت همقدم شدند، همصدا شدند و این موجب پیروزی ملت شد، ملتی كه هیچ نداشت و آن طرف همه چیز داشت. این اراده خدا بود كه ما را پیروز كرد و ما باید طوری عمل كنیم كه این عنایت الهی محفوظ بماند برای ما.

وحدت كلمه و اسلامی بودن مقصد

آنكه ما را تا اینجا رساند و پیروز كرد این بود كه با هم قشرها اختلاف نداشتند، همه با هم فریاد می‌كردند كه جمهوری اسلامی می‌خواهیم، فرقی مابین شهر و ده نبود، مركز و سرحدات نبود، همه دست به هم دادند و فریاد كردند كه ما جمهوری اسلامی می‌خواهیم و این دو جهت كه یكی وحدت كلمه همه بود، اكثرا با هم بودند و یكی هم مقصد، مقصد اسلامی بود، شما را پیروز كرد

آنچه كه ملت ما با اینكه در حال ضعف و تشتت بود دریافت، همین مطلبی بود كه در صدر اسلام مسلمین دریافته بودند، اتكاء به ایمان و اسلام و وحدت كلمه. جوانهای ما در حال انقلاب و حالا هم باز تقاضا می‌كنند كه ما دعا كنیم تا آنها شهید بشوند. این تحول بزرگی كه به اراده خدای تبارک و تعالی در این ملت پیدا شد، موجب پیروزی آنها بر یک قدرت شیطانی بزرگ كه پشتیبان او همه ابرقدرتها بودند گردید.

اسلام انگیزه انقلاب و رمز پیروزی

بر هیچ یک از آنان كه از انقلاب اسلامی ایران اطلاع دارند، پوشیده نیست كه انگیزه این انقلاب و رمز پیروزی آن اسلام بود. این پیروزی كه نصیب ملت ما شد دو چیز مؤثر بود، یكی كه از همه چیز بالاتر است اینكه مقصد همه مقصد الهی بود، انگیزه اسلام بود.


خروج