1399/11/22

رژه نمادین بزرگداشت فجر۴۲ در دهدشت

در چهل و دومین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی رژه خودرویی و موتوری در دهدشت برگزار شد.

رژه نمادین بزرگداشت فجر۴۲ در دهدشت

خروج